Giới thiệu thiết bị

Yumoto viet nam

Máy Fanuc - ROBODRILL α-D21LiB

Gia công phay
Trung tâm gia công là công cụ máy móc có thể vừa gia công vừa thay đổi tự động các công cụ. Vì nó được điều khiển bằng máy tính nên có thể đạt được độ chính

Zalo
Hotline