Công nghệ gia công

Yumoto viet nam

Gia công tiện

Gia công máy tiện là phương pháp "cắt", "khoan" và "tiện" bằng sự chuyển động của phôi và dao tiện . Các vật liệu hướng đến rất đa dạng và được sử dụng để gia công rất nhiều bộ phận. Vì thực hiện gia công chuyển động quay tròn phôi nên gia công tiện hướng tới...

Gia công phay

Trung tâm gia công là công cụ máy móc có thể vừa gia công vừa thay đổi tự động các công cụ. Vì nó được điều khiển bằng máy tính nên có thể đạt được độ chính xác gia công cao cố định. Nó được sử dụng để xử lý các bộ phận có hình dạng phức...

Đánh Bóng

Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều sẽ được đánh bóng.

Zalo
Hotline