SPACE TURN LB3000 EX Ⅱ

SPACE TURN LB3000 EX Ⅱ
Máy tiện
OKUMA

SPACE TURN LB3000 EX Ⅱ

Đường kính gia công tiêu chuẩn
250mm
Đường kính gia công tối đa
450mm
Chiều dài gia công lớn nhất
250 - 1300mm
Tốc độ trục chính
5000min-1

Công nghệ tương ứng

Gia công tiện

Gia công máy tiện là  phương pháp  "cắt", "khoan" và "tiện"  bằng sự chuyển động của phôi và dao tiện . Các vật liệu hướng đến rất đa dạng và được sử dụng để gia công rất nhiều bộ phận. Vì thực hiện gia công chuyển động quay tròn phôi nên gia công tiện hướng tới...

Chúng ta cũng có thể nói về phương pháp xử lý hiệu quả nhất cho vật liệu và phương pháp xử lý tối ưu để hiện thực hóa thiết kế. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ mẫu yêu cầu này.

Đề xuất phương pháp xử lý tối ưu