QMH – 600A

QMH – 600A
Thiết bị kiểm tra
MITSUTOYO

QMH – 600A

Phạm vi đo
0 – 465mm hoặc 0 – 715mm
Lực đo
1.5 ± 0.5N
Phương pháp hướng dẫn
Vòng bi lăn
Độ dài tiêu chuẩn
Bộ cảm biến tuyến tính loại cảm ứng điện từ ABSOLUTE
Độ phân giải
0,001 / 0.005mm hoặc 0.001 / 0.005mm