Ống đệm

Vật liệu(Mác vật liệu) Hợp kim nhôm(A5052)
Nội dung gia công Gia công máy tiện
Xử lý bề mặt Mạ trắng
Kích thước Φ18×25
Ngày giao hàng dự kiến 7 ngày

Công nghệ tương ứng

Gia công tiện

Gia công máy tiện là  phương pháp  "cắt", "khoan" và "tiện"  bằng sự chuyển động của phôi và dao tiện . Các vật liệu hướng đến rất đa dạng và được sử dụng để gia công rất nhiều bộ phận. Vì thực hiện gia công chuyển động quay tròn phôi nên gia công tiện hướng tới...

Chúng ta cũng có thể nói về phương pháp xử lý hiệu quả nhất cho vật liệu và phương pháp xử lý tối ưu để hiện thực hóa thiết kế. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ mẫu yêu cầu này.

Đề xuất phương pháp xử lý tối ưu