PE

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật.

(日本語) PE(ポリエチレン)の特徴

(日本語)

吸湿率・吸水率が低い

吸湿率・吸水率が非常に低い特性があり、これらによる寸法変化がほとんど起こりません。

耐薬品性が良好

耐薬品性に優れ、常温で溶剤に溶けません。

耐候性が低い

紫外線による劣化が起こりやすく、変色や機械的強度の低下が起こります。

無害・無毒

無害・無毒な素材で、食料品の包装や医療分野にも利用されています。

耐寒性に優れる

-20℃までの低温で使用可能です。

Nếu bạn không biết vật liệu tối ưu hoặc muốn chọn vật liệu hiệu quả hơn, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của chúng tôi về lựa chọn vật liệu.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu yêu cầu này.

Đề xuất tối ưu hóa vật liệu

Công nghệ tương ứng

Gia công phay

Trung tâm gia công là công cụ máy móc có thể vừa gia công vừa thay đổi tự động các công cụ. Vì nó được điều khiển bằng máy tính nên có thể đạt được độ chính xác gia công cao cố định. Nó được sử dụng để xử lý các bộ phận có hình dạng phức...

Gia công tiện

Gia công máy tiện là  phương pháp  "cắt", "khoan" và "tiện"  bằng sự chuyển động của phôi và dao tiện . Các vật liệu hướng đến rất đa dạng và được sử dụng để gia công rất nhiều bộ phận. Vì thực hiện gia công chuyển động quay tròn phôi nên gia công tiện hướng tới...

Đánh bóng

Nó có thể được xử lý với đánh bóng.

Chúng ta cũng có thể nói về phương pháp xử lý hiệu quả nhất cho vật liệu và phương pháp xử lý tối ưu để hiện thực hóa thiết kế. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ mẫu yêu cầu này.

Đề xuất phương pháp xử lý tối ưu

Sản phẩm