Đồng thau

Một hợp kim của đồng và kẽm có chứa 20% kẽm trở lên. Nó dễ chế biến hơn đồng và trông đẹp, vì vậy nó cũng được sử dụng cho các mặt hàng trang trí.

Các tính năng của đồng thau

Độ cứng

Nói chung, tỷ lệ kẽm càng cao thì độ cứng càng cao, nhưng đồng thời độ giòn càng cao.

Khả năng gia công

Nó rất dễ dàng để cắt, đặc biệt là đồng thau cắt tự do. Khả năng gia công bằng hoặc tốt hơn nhôm.

Giá rẻ

Sự kết hợp giữa khả năng làm việc tốt và tính sẵn có của vật liệu tốt làm cho nó rẻ hơn so với việc tạo ra các sản phẩm có cùng hình dạng với các vật liệu khác.

Loại đồng thau

Đồng thau 2 loại
Đồng thau 3 loại
Trọng lượng riêng 8,5 / Khả năng lan truyền tuyệt vời và khả năng gia công sâu, tính chất mạ tốt. (BSP C2801)
Miễn phí cắt đồng
Vật liệu với độ đặc hiệu được cải thiện của trọng lượng riêng 8.4 / C2700 / C2801. (BSB C3604)

Nếu bạn không biết vật liệu tối ưu hoặc muốn chọn vật liệu hiệu quả hơn, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của chúng tôi về lựa chọn vật liệu.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu yêu cầu này.

Đề xuất tối ưu hóa vật liệu

Công nghệ tương ứng

Gia công phay

Trung tâm gia công là công cụ máy móc có thể vừa gia công vừa thay đổi tự động các công cụ. Vì nó được điều khiển bằng máy tính nên có thể đạt được độ chính xác gia công cao cố định. Nó được sử dụng để xử lý các bộ phận có hình dạng phức...

Đánh bóng

Nó có thể được xử lý với đánh bóng.

Gia công tiện

Gia công máy tiện là  phương pháp  "cắt", "khoan" và "tiện"  bằng sự chuyển động của phôi và dao tiện . Các vật liệu hướng đến rất đa dạng và được sử dụng để gia công rất nhiều bộ phận. Vì thực hiện gia công chuyển động quay tròn phôi nên gia công tiện hướng tới...

Chúng ta cũng có thể nói về phương pháp xử lý hiệu quả nhất cho vật liệu và phương pháp xử lý tối ưu để hiện thực hóa thiết kế. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ mẫu yêu cầu này.

Đề xuất phương pháp xử lý tối ưu