Hoạt động

Nhân viên ưu tú tháng 03.2022

Chúc mừng MVPY tháng 03.2022

Nhân viên ưu tú của năm 

Nhân viên ưu tú – đạt số phiếu bầu chọn của các đồng nghiệp cao nhất trong 1 năm qua.
MVPY năm, tổng kết số phiếu bầu chọn trong 1 năm, chọn ra 3 nhân viên có nhiều số phiếu bầu chọn và tiếp tục bầu chọn ra 1 nhân viên trong 3 nhân viên này để được nhận giải thưởng cao nhất.
Giải thưởng gồm:
*Giải nhất: nhân viên nhận số phiếu bầu chọn nhiều nhất nhận giải thưởng 5.000.000 VNĐ
*Giải nhì và giải ba: mỗi nhân viên nhận giải thưởng khuyến khích 1.500.000 VNĐ
TỔNG KẾT MVPY NĂM 2020!!!! [09.04.2021]
TỔNG KẾT MVPY NĂM 2021!!!! [07.04.2022]


Ý nghĩa của MVPY

MVPY– là viết tắt của từ Most Valuable Person Yumoto, nghĩa là nhân viên ưu tú công ty Yumoto VN.

Mỗi tháng, các nhân viên sẽ nhận phiếu và bầu chọn.
Việc đạt được MVPY của mỗi tháng cũng là niềm vui và tạo động lực cho mỗi nhân viên trong công việc

Người đạt được thành tích  là người đạt số phiếu bầu chọn nhiều nhất. Vì vậy, ngoài việc hoàn thành tốt những công việc được giao, người nhân viên phải có được sự cảm mến từ đồng nghiệp của mình.


Các hoạt động trong tháng

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2020

Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.2021

YumotoVN thêm thiết bị nâng cao chất lượng làm việc của nhân viên? [06/03/2020]

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mỗi ngày của YumotoVN?[04/05/2020]

Tiệc công ty YumotoVN tháng 05/2020 [23/05/2020]

Tiệc công ty YumotoVN tháng 06/2020 [19.6.2020]

Tiệc công ty YumotoVN tháng 07/2020 [30.7.2020]

Tiệc công ty tháng 09/2020 [19.9.2020]

Tiệc công ty tháng 11.2020 [13.11.2020]

 

Tiệc công ty tháng 12.2020 [19.12.2020]

Tiệc công ty tháng 3.2021
YumotoVN nhập máy CNC mới [22/06/2020]
Merry Christmas 2020

Merry Christmas 2021