Hệ thống kiểm tra sản phẩm giúp giảm thiểu sản phẩm lỗi

Point.1Bộ phận kiểm tra

Bộ phận kiểm tra

Qui trình kiểm tra đang được tiến hành hầu như giống cách làm ở Nhật Bản và không có nhiều nhân viên. Bộ phận kiểm tra ở công ty chúng tôi có 3 nhân viên và được chia làm hai bộ phận.

Point.2Kiểm tra lần hai

Kiểm tra lần hai

1.Kiểm tra ngoại quan, hình dáng, vết lõm, biến dạng,cong vênh, lỗ vít ,lỗ khoan, vát mép, lấy Bavia.. 1 nhân viên.

Point.3Kiểm tra lần ba

Kiểm tra lần ba

Sản phẩm gia công đã đạt tiêu chuẩn ở phòng kiểm tra 1 sẽ được di chuyển đến phòng kiểm tra 2. Trong 2 nhân viên kiểm tra, người có số năm kinh nghiệm ít hơn sẽ tiến hành kiểm tra trước, nếu có vấn đề gì thì sẽ phản hồi lại cho bộ phận kĩ thuật. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ chuyển cho nhân viên có kinh nghiệm tiến hành kiểm tra thông số, sau khi hoàn tất kiểm tra ở bộ phận kiểm tra sẽ tiến hành chuẩn bị xuất hàng.

Point.4Kiểm tra độ chính xác của thông số

Kiểm tra độ chính xác của thông số

Thông thường các thông số sẽ được đo bằng thước cặp, dung sai lỗ được đo bằng dưỡng, dưỡng micromet. Đối với việc đo thông số của các vị trí quan trọng khác được đo bằng thước đo chiều cao MITSUTOYO với kích thước lên đến 1/1000 . Dung sai hình học được đo bằng cách gắn đồng hồ so và biên dạng dao động vào thước đo chiều cao để đo.

Point.5Đóng gói

Đóng gói

Sau khi kiểm tra vết xước và thông số Nhôm được đóng gói 1 sản phẩm trong một túi cho mỗi sản phẩm để các sản phẩm không va chạm hoặc cọ xát trong quá trình đóng gói . Đối với nhựa thì tùy thuộc vào hình dạng của nhựa, trường hợp có thể chồng nhiều sản phẩm thì hãy chồng các sản phẩm và cho vào túi, suy nghĩ cách đóng gói để cho người nhận có thể mở ra dễ dàng.

Point.6Xác nhận lỗi

Xác nhận lỗi

Đối với trách nhiệm của từng phần công việc chúng tôi đã thiết lập một hệ thống cho phép bạn hiểu chính xác nội dung công việc và có thể lập tứ tìm ra nguyên nhân khi có lỗi.

Năm 2019

1 tháng 12 đến 31 tháng 12

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

2716 pcs

Số SP lỗi

30 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

98.9%

Số SP lỗi lưu xuất

3 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

99.89%

1 tháng 11đến 31 tháng 11

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

1441 pcs

Số SP lỗi

49 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

96.6%

Số SP lỗi lưu xuất

6 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

99.58%

1 tháng 10 đến 31 tháng 10

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

1809 pcs

Số SP lỗi

15 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

99.17%

Số SP lỗi lưu xuất

26 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

98.56%

1 tháng 9 đến 31 tháng 9

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

2048 pcs

Số SP lỗi

14 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

99.32%

Số SP lỗi lưu xuất

2 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

99.90%

1 tháng 8 đến 31 tháng 8

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

3377 pcs

Số SP lỗi

77 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

97.72%

Số SP lỗi lưu xuất

1 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

99.97%

1 tháng 7 đến 31 tháng 7

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

1296 pcs

Số SP lỗi

99 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

92.36%

Số SP lỗi lưu xuất

12 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

99.07%

1 tháng 6 đến 31 tháng 6

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

4650 pcs

Số SP lỗi

78 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

98,32%

Số SP lỗi lưu xuất

22 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

99.53%

1 tháng 5 đến 31 tháng 5

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

2361 pcs

Số SP lỗi

93 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

96.06%

Số SP lỗi lưu xuất

15 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

99.36%

1 tháng 4 đến 31 tháng 4

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

1527 pcs

Số SP lỗi

45 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

97.05%

Số SP lỗi lưu xuất

11 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

98.28%

1 tháng 3 đến 31 tháng 3

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

1174 pcs

Số SP lỗi

35 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

97.02%

Số SP lỗi lưu xuất

167 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

85.78%

1 tháng 2 đến 28 tháng 2

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

838 pcs

Số SP lỗi

15 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

98.21% 

Số SP lỗi lưu xuất

22 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

97.37%

1 tháng 1 đến 31 tháng 1

Hàng gia công nhôm,nhựa.

Tổng SP gia công

2005 pcs

Số SP lỗi

6 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

99.70%

Số SP lỗi lưu xuất

18 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

99.10%

 

Năm 2018

20 tháng 6 đến 20 tháng 7

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

111 pcs

Số SP lỗi

0 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

100%

Số SP lỗi lưu xuất

5 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

95.50%

21 tháng 7 đến 20 tháng 8

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

1502 pcs

Số SP lỗi

0 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

100%

Số SP lỗi lưu xuất

12 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

99.20%

21 tháng 8 đến 20 tháng 9

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

2411 pcs

Số SP lỗi

13 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

99.5%

Số SP lỗi lưu xuất

96 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

96.02%

21 tháng 9 đến 20 tháng 10

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

7709 pcs

Số SP lỗi

40 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

99.48%

Số SP lỗi lưu xuất

1021 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

86.76%

21 tháng 10 đến 20 tháng 11

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

1042 pcs

Số SP lỗi

3 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

99.71%

Số SP lỗi lưu xuất

1 pcs

Tỷ lệ phế phẩm lưu xuất 99.90%

21 tháng 11 đến 20 tháng 12

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

907 pcs

Số SP lỗi

3 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

99.67%

Số SP lỗi lưu xuất

27 pcs

Tỷ lệ phế phẩm lưu xuất 97.02%

1 tháng 12 đến 30 tháng 12

Hàng gia công nhôm,nhựa
Tổng SP gia công

1214 pcs

Số SP lỗi

4 pcs

Tỷ lệ SP lỗi

99.67%

Số SP lỗi lưu xuất

6 pcs

Tỷ lệ SP lỗi lưu xuất

99.51%