Từ nhận đơn hàng đến gia công, kiểm tra và xuất hàng

Point.1Nhận đơn hàng

Point.1Nhận đơn hàng

YumotoVietnam là Công ty gia công nhôm của công ty cổ phần điện máy Yumoto Nhật Bản nên đương nhiên nội dung gia công, độ chính xác gia công, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cũng giống đều giống công ty mẹ ở Nhật Bản.

Point.2Sắp xếp quá trình nhanh chóng

Point.2Sắp xếp quá trình nhanh chóng

Màn hình lớn được sử dụng để quản lý thời gian giao hàng và công việc cần hoàn thành được phân công cho từng nhân viên phụ trách cùng với ngày giao hàng, mỗi kỹ sư có trách nhiệm nỗ lực hoàn thành nó trước ngày giao hàng được chỉ định.

Point.3Phương pháp gia công

Point.3Phương pháp gia công

Tạo một chương trình trên máy tính cá nhân, gửi dữ liệu tới máy khoan tự động (α-D21LiB) và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Trước khi xử lý thực tế, nội dung chương trình và bản vẽ được kiểm tra so sánh một lần nữa để xác nhận rằng không có sai sót. Thao tác này sẽ ngăn ngừa hơn một nửa sai lầm bất cẩn. Dung sai là 0,01 đối với nhôm và 0,03 đối với nhựa. Trong trường hợp có mạ, sẽ tính toán dung sai độ dư gia công khi mạ sau đó lập trình.

Point.4Cách tiến hành

Point.4Cách tiến hành

Vì có nhiều bản vẽ với dung sai chặt chẽ, sẽ có nhân viên kiểm tra thông số đối với các công đoạn đang gia công để tạo ra một sản phẩm có độ chính xác cao. Ngay cả khi thao tác sai thiệt hại có thể được giảm xuống tối thiểu nhất.

Point.5Tiết kiệm thời gian

Point.5Tiết kiệm thời gian

Trong quá trình gia công sản phẩm, cho đến khi lưỡi dao ngừng di chuyển để lập trình gia công hiệu quả thì có thể tiến hành lập trình sản phẩm tiếp theo, vát mép hoặc lấy bavia để không lãng phí thời gian.

Point.6Thời gian mục tiêu

Point.6Thời gian mục tiêu

Mỗi bản vẽ có thời gian mục tiêu được cài đặt, mọi người sẽ tiến hành để gia công sẽ được hoàn thiện trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, trường hợp cần thời gian gia công lớn hơn số thời gian gia công mục tiêu đó thì sẽ tổ chức cuộc họp để suy nghĩ về nguyên nhân mất thời gian do đâu. Làm như vậy, nó sẽ làm công ty tăng trưởng và môi trường gia công cũng được thắt chặt.