Đánh bóng

Nó có thể được xử lý với đánh bóng.

Lý do cần sự tập trung cao độ

 • Gặt hái thành tựu
  Sử dụng thời gian hiệu quả
  Giảm thiểu rủi ro
  Hoàn thành công việc
  Hoàn thiện bản thân
 • Tạo ra sản phẩm chất lượng cao
  Gia công với độ chính xác cao
  Kĩ thuật x Tốc độ
  Qui trình kiểm tra nghiêm ngặt ngăn chặn sản phẩm lỗi