Linh kiện máy móc (A2017)

 

Chất liệu Xử lý nội dung Tên sản phẩm Xử lý bề mặt Kích thước Ngày giao hàng
A2017 Gia công phay Linh kiện máy móc Không xử lí bề mặt Không công khai 2 ngày

 

 

 

 

 

Công nghệ tương ứng

Gia công phay

Trung tâm gia công là công cụ máy móc có thể vừa gia công vừa thay đổi tự động các công cụ. Vì nó được điều khiển bằng máy tính nên có thể đạt được độ chính xác gia công cao cố định. Nó được sử dụng để xử lý các bộ phận có hình dạng phức...

Chúng ta cũng có thể nói về phương pháp xử lý hiệu quả nhất cho vật liệu và phương pháp xử lý tối ưu để hiện thực hóa thiết kế. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ mẫu yêu cầu này.

Đề xuất phương pháp xử lý tối ưu