Linh kiện máy móc(POM-Trắng)

Chất liệu (số kiểu) Xử lý nội dung Tên sản phẩm Xử lý bề mặt Kích thước Ngày giao hàng
POM-Trắng Gia công máy CNC tự động Jigu Không xử lí Không công khai 2 ngày

Công nghệ tương ứng

Gia công phay

Trung tâm gia công là công cụ máy móc có thể vừa gia công vừa thay đổi tự động các công cụ. Vì nó được điều khiển bằng máy tính nên có thể đạt được độ chính xác gia công cao cố định. Nó được sử dụng để xử lý các bộ phận có hình dạng phức...

Chúng ta cũng có thể nói về phương pháp xử lý hiệu quả nhất cho vật liệu và phương pháp xử lý tối ưu để hiện thực hóa thiết kế. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ mẫu yêu cầu này.

Đề xuất phương pháp xử lý tối ưu