Chúng tôi gia công nhiều loại vật liệu, chủ yếu là nhôm và nhựa.

 

Đối với mỗi sản phẩm sẽ có nhiều lựa chọn vật liệu khác nhau. Chúng tôi sẽ tư
vấn cho  bạn để có thể lựa chọn loại vật liệu thích hợp nhất, tạo ra những sản phẩm chất lượng.

 

 

 

Service